אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת

העולם צמא לאנרגיה והמשאבים מוגבלים. שימוש בטכנולוגיות ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות או שימוש באמצעי ייצור חשמל ירוקים, אשר היקף פגיעתם בסביבה מופחתת, הינם הכרח. משרד בר-עקיבא חרט על דגלו להירתם ולתרום מהידע שלו לתכנון והקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיית השמש, אנרגיית גלים, אנרגית רוח ומתקני ייצור חשמל מגז טבעי והוא ימשיך לדגול בפיתוח אמצעים אלו לצורך שמירת הסביבה.