נמלי תעופה ותשתיות

תחום התשתיות התחבורתיות שואט קדימה בצעדי ענק. נמלי התעופה של ישראל מתרחבים, מוקמים נמלי תעופה חדשים, תשתיות חשמל לרכבות מהירות מוקמות לאורך המסילות הקיימות וכן מסילות חשמליות חדשות נסללות מעל ומתחת לקרקע. משרד בר-עקיבא שותף לתכנון של כמה ממתקני תחבורה רחבי היקף אלה.