תקשורת מנ"מ

כל מתקן חשמל מלווה במתקן תקשורת, בקרה וביטחון כמעט באופן אוטומטי. משרד בר-עקיבא מכיר את הטכנולוגיות המתקדמות ועוסק שנים בתכנון מתקנים אלו אשר נותנים חיים וחכמה למבנים המורכבים אותם הוא מתכנן. שמירת חיי האנשים העושים שימוש במתקן הוא בראש ובראשונה, מערכות גילוי אש מתקדמות, מערכות ביטחון, טלוויזיה במעגל סגור ובקרת מבנה הן רק חלק מחגורת המערכות במתח נמוך מאוד (מנ"מ) אשר מוטמעות במתקן החשמל של הבניינים בימינו משרד בר-עקיבא יודע לתת פתרונות מתוחכמים לכולן.